O nás


Vigantická knihovna se nachází v prostorech budovy obecního úřadu v centru obce a jejím zřizovatelem  je Obec Vigantice.  Od roku 2022 je knihovnicí paní Hana Bosová. Obec má uzavřenou Smlouvu o spolupráci s Masarykovou knihovnou ve Vsetíně a na základě této smlouvy je zahrnuta do metodické podpory knihoven v rámci Regionálních funkcí Zlínského kraje. Tyto služby vykonává středisková knihovna v Rožnově pod Radhoštěm.

Služby poskytované MVK Vsetín nebo Městskou knihovnou v Rožnově p. R. , které jsou obecní knihovně poskytovány v rámci regionálních funkcí a jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.

V roce 2007 byla provedena retrokatalogizace knihovního fondu a v dalším roce byl spuštěn automatizovaný knihovnický systém a bylo zahájeno půjčování přes počítač.

V roce 2017 jsme se dočkali rekonstrukce knihovny. Knihovna byla rozšířena o prostor, který uvolnili hasiči po přestěhování do nové klubovny na půdě OÚ. V současné době je knihovna vybavena moderním nábytkem, sedačkou, koutkem pro děti, počítačem možností přístupu na internet a slouží jako prostor pro setkávání a pořádání komunitních aktivit, besed či přednášek.

V současné době máme kolem 2.300 svazků knihovního fondu a asi 300 svazků z výměnných souborů, které poskytuje MVK Vsetín tu zůstává 1 rok. 

Podíváme-li se do nedaleké historie, je v obecní kronice knihovna zmiňována v roce 1964, kdy se stěhovala z místnosti v dolním hostinci do domu p. Slovákové, čp 56. Tam byla místnost opatřena vkusným nábytkem, bylo v ní přes 1.400 svazků. Čtenářů bylo 76. Knihovníkem byl v té době p. Ondřej Slovák, čp 46. Jeho předchůdci v knihovně v hospodě byli: p. E. Orságová do roku 1962, pak J.Krhutová, J.Kantorek, M.Vojkůvková. V roce 1966 byla dokončena budova MNV a knihovna byla do ní přestěhována. Umístěna byla v patře, později přestěhována do přízemí, kde je dodnes. V této budově se v ní vystřídaly knihovnice: v r. 1973 p. M.Orságová, čp 51 a E.Slováková, čp14, v r. 1974 H.Orságová, čp 51, v r. 1980 O. Orságová,čp.51, v r. 1983 M. Mročková a od roku 1984 D. Krhutová a J. Krhutová. Od roku 2022 je novou paní knihovnicí Hana Bosová.

V roce 2017 jsme se dočkali rekonstrukce knihovny. Knihovna byla rozšířena o prostor, který uvolnili hasiči po přestěhování do nové klubovny na půdě OÚ. V současné době je knihovna vybavena moderním nábytkem, sedačkou, koutkem pro děti, počítačem možností přístupu na internet a slouží jako prostor pro setkávání a pořádání komunitních aktivit, besed či přednášek.

Služby poskytované MVK Vsetín nebo Městskou knihovnou v Rožnově p. R. , které jsou obecní knihovně poskytovány v rámci regionálních knihoven, jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.


© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!